İnler Spor ve Eğitim Vakfı

Toplumun , başta çocuklar ve gençler olmak üzere, bütün fertlerinin bedensel ve ruhsal gelişimlerini artırmak için spor yapmalarını sağlamak amacıyla sportif faaliyetleri desteklemek ; çocuk haklarını, fırsat eşitliğini ve refahlarını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmakla birlikte eğitimde geri kalmış çocukların adil ve eşit kalitede eğitim olanaklarından yararlanmasını sağlamak amacıyla 2017 senesinde Gökhan İnler öncülüğünde kurulmuş olan vakfımız sosyal ve destek projeler kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.

2017 senesinden bu yana eğitim ve sporun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek, daha yüksek verimli ve etkin düzeyde eğitim ve spor hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla birçok faaliyetler sürdürmekte olan vakfımız aynı zamanda desteklediği projeler kapsamında spora yatkın, kabiliyetli ancak maddi veya fiziki imkanlardan yoksun çocuklara eğitim-öğrenimlerini ve spor faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için olanaklar sağlamak ; özel yetenekli ve engelli çocukların eğitim, spor ve sosyo-kültürel haklarının yüksek ölçüde teminini sağlanmakla birlikte yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat, spor ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmaktadır. 

Vakfımızın faliyetleri arasında seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, eğitim-öğretim-spor ve hayvan hakları ile ilgilenen yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, her türlü proje, program ve çalışmayı gerçekleştirmek ile bilikte gençlik, spor ve hayvan hakları kulüpleri kurmak, kurulmuş toplum kuruluşlarına yardım etmektir. Son olarak özellikle Köy okulları başta üzere eğitim öğretimin şehir merkezinden uzakta olduğu ve daha zor şartlar altında eğitimine devam eden okullarımız için okul kitaplığı projemlerimizle ilgili faaliyetlerimiz devam etmektedir.

 

As ISEV, we are introducing children to books with our project, “A Library for Every School” We are sending schools a library of 1000 books and games to stimulate the mind. We are opening the doors to whole new worlds for children by sending them literary classics from around the world, important books by Turkish authors, books on sport and the mind for their physical and mental health.

We are inviting you to be a world changer for children. Will you help us to build a library for every school?

Our Goals

Providing books to everywhere and to everyone is our main goal.

We want to provide books not just in our country but also round the world. This is because we believe one book can change one child and that on child can grow up to change the world!

Değerlerimiz

Bağış

Bağış

Barış

Barış

Yardım

Yardım

Örnek

Örnek

İNLER SPOR VE EĞİTİM VAKFI (İSEV)

Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen futbol kulüplerinde kariyer yapmış profesyonel futbolcu olan Gökhan İnler önderliğinde, sosyolog-yatırım ve halkla ilişkiler uzmanı Bilfer Budak ve hukukçu M. Benan Şenbayram tarafından 2017 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kurulduğu günden beri misyonu ve amaçları doğrultusunda ciddi projeler gerçekleştirmiş olup, çalışmalarını her geçen gün daha da artırarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Gökhan İnler

Vakıf Kurucusu
Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı

Bilfer Budak

Vakıf Kurucusu
Mütevelli Heyeti Üyesi - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Benan Şenbayram

Vakıf Kurucusu
Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi